Kouvola Indians ry - Tietosuojaseloste

Yhteystiedot rekisteriasioissa
Mika Lindholm
puheenjohtaja@kouvolaindians.com
0400 924316

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset

Urheiluseuran (=rekisterinpitäjän) on laadittava ja ylläpidettävä tietosuojaselostetta sen vastuulla olevista henkilötietojen käsittelytoimista, jotta voidaan osoittaa, että ne ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia.

Selosteen on tietosuoja-asetuksen mukaan oltava kirjallisessa muodossa ja se on pyydettäessä toimitettava viranomaiselle.

Lataa tiedosto
Päivitetty - 2.3.2018 14:11