Kouvola Indians ry - Privacy policy

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset

Urheiluseuran (=rekisterinpitäjän) on laadittava ja ylläpidettävä tietosuojaselostetta sen vastuulla olevista henkilötietojen käsittelytoimista, jotta voidaan osoittaa, että ne ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia.

Selosteen on tietosuoja-asetuksen mukaan oltava kirjallisessa muodossa ja se on pyydettäessä toimitettava viranomaiselle.

Download
Updated at - 2018-03-02 14:11